Fi / En

Laatupolitiikka

Oy Meluton Ab on vuonna 1977 perustettu perheyritys, joka on tänä päivänä johtava ääneneristysratkaisuihin, laminointiin ja muovaukseen erikoistunut luotettava yhteistyökumppani.

Historiamme aikana meille on muodostunut toimintakulttuuri, jota ylläpidämme ja kehitämme entistä paremmaksi. Toimintakulttuurimme tärkeimmät periaatteet ovat:

  • Lakien ja hyvän liiketavan noudattaminen

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä ja muita yritystoimintaa koskevia määräyksiä kaikessa toiminnassamme.

Edellytämme myös kaikkien yhteistyökumppaneidemme noudattavan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.

Kilpailemme reilusti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen, emmekä halvenna tai mustamaalaa kilpailijoitamme.

  • Vastuullinen toiminta

Tavoitteenamme on hankkia ja valmistaa tuotteet kuormittamatta ympäristöä turhaan.

Pyrimme varmistamaan, että myös materiaalintoimittajamme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

  • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja työntekijöistämme huolehtiminen

Työilmapiiristä huolehtiminen ja sen parantaminen on yhteinen tehtävämme.

Ketään henkilöstömme edustajaa ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vamman vuoksi.

Emme myöskään hyväksy työpaikkakiusaamista tai häirintää missään muodossa.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy yhteistyökumppaneiltammekaan lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä tai muuta epäeettistä toimintaa.

  • Sidosryhmien vaatimusten täyttäminen

Olemme sitoutuneet täyttämään asiakkaidemme tarpeet tuottamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sovitulla tavalla, sovittuna ajankohtana.

Emme luovuta yhteistyökumppaneiltamme saamiamme luottamuksellisia tietoja muille kuin asianosaisille.

Sitoudumme myös operatiivisen toimintamme ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen ja luomaan edellytykset asetettujen laatu- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiselle.

Jean Liljelund, CEO

Johtamisjärjestelmäsertifikaatti
Ympäristösertifikaatti