Laatupolitiikka & Code of Conduct

Oy Meluton Ab on vuonna 1977 perustettu perheyritys, joka on tänä päivänä johtava äänieristysratkaisuihin, laminointiin ja muovaukseen erikoistunut luotettava yhteistyökumppani. Vuonna 2022 Meluton sai uudet omistajat. Silti, edelleen olemme perheyritys, perhe vaan vaihtui välissä.

Historiamme aikana meille on muodostunut toimintakulttuuri, jota ylläpidämme ja kehitämme entistä paremmaksi, jotta asiakkaamme saisivat aina vaan laadukkaampaa palvelua. 

Olemme sitoutuneet organisaatiomme ja toimintatapojemme jatkuvaan parantamiseen mm. auditointien, mittaustietojen ja henkilöstön palautteen pohjalta saavuttaaksemme asettamamme laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja hyvinvointitavoitteemme.

Tärkeimmät päämäärämme ovat:

  • Korkea asiakastyytyväisyys
  • Ympäristövaikutusten minimoiminen
  • Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Olemme asettaneet itsellemme tavoitteita näiden päämäärien saavuttamiseksi ja koko henkilöstömme on sitoutunut työskentelemään yhteisten tavoitteidemme eteen.

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan lainsäädäntöä ja muita yritystoimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä kaikessa toiminnassamme. Edellytämme myös kaikkien yhteistyökumppaneidemme noudattavan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä.

Laatu

Sitoudumme täyttämään asiakkaidemme tarpeet tuottamalla korkealaatuisia tuotteita ja palveluita sovitulla tavalla, sovittuna ajankohtana. Teemme kaikkemme ollaksemme asiakkaamme luottamuksen arvoinen.

Meillä jokainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja siitä ettei virheellistä tuotetta tai palvelua toimiteta eteenpäin prosessissa. Olemme pirun tarkkoja, sillä piru asuu yksityiskohdissa. 

Ympäristö

Tärkein asia ympäristötietoisessa toiminnassamme on hankkia ja valmistaa tuotteet kuormittamatta ympäristöä turhaan ja sitä kautta ehkäistä ympäristön pilaantumista. 

Tavoitteemme on pienentää ympäristökuormitusta esimerkiksi tehostamalla energian ja raaka-aineiden käyttöä, vähentämällä syntyvän jätteen määrää ja lisäämällä sen hyötykäyttöä. Pyrimme varmistamaan, että myös materiaalitoimittajamme noudattavat kestävän kehityksen periaatteita.

Haluamme kantaa vastuumme, jotta tulevilla polvilla olisi samat mahdollisuudet onnistua kuin meilläkin.

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Koko henkilöstö sitoutuu vammojen ja terveyden heikentymisen ennaltaehkäisyyn luomalla turvalliset ja terveelliset työolosuhteet.

Poistamme vaaroja ja pienennämme mahdollisia työturvallisuusriskejä käyttämällä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia ja osallistamalla koko henkilöstö turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Säännöllisillä tarkastuksilla varmistamme, että esimerkiksi koneisiin tai paloturvallisuuteen liittyvät asiat täyttävät määräykset. Työyhteisön hyvinvoinnin parantaminen on myös yksittäisen henkilön etu.

Kannustamme henkilöstöämme lisäämään tietouttaan ja sitoutuneisuuttaan turvallisuudesta sekä ottamaan henkilökohtaista vastuuta työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioissa päivittäisessä työssään

Toiminnan eettisyys

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja toimintamme perustuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Emme hyväksy yhteistyökumppaneiltamme lapsityövoiman tai minkäänlaisen pakkotyön käyttöä tai muuta epäeettistä toimintaa.

Kohtelemme kaikkia henkilöitä reilusti ja tasa-arvoisesti, emmekä syrji omaa tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöä sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vamman tai minkään muun henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Emme myöskään hyväksy työpaikkakiusaamista, häirintää tai uhkailua missään muodossa.

Emme luovuta yhteistyökumppaneiltamme saamiamme luottamuksellisia tietoja muille kuin asianosaisille.

Kilpailemme reilusti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen. Takaamme, että viestintämme on totuudenmukaista ja läpinäkyvää ja dokumentaatiomme luotettavaa. Emme käytä missään toiminnoissamme jäljennettyjä tai kopioituja tuotteita tai välineitä. Emme halvenna tai mustamaalaa kilpailijoitamme. 

Henkilöstömme ei anna tai ota vastaan minkäänlaisia suoria tai epäsuoria lahjuksia tai muita etuja, joita voidaan pitää lahjuksina tai korruptiona.

Näistä asioista minä menen takuuseen.

Jussi Niemelä, yrittäjä ja toimitusjohtaja

Whistleblowing

Mikäli huomaat toiminnassamme poikkeamia, voit jättää palautetta anonyymisti oheisella lomakkeella.

Nimikin
sen sanoo

Meluton perustettiin Helsingin liepeillä sijaitsevaan navettaan vuonna 1977. Ensimmäiset liekkilaminointiratkaisut suunniteltiin vähentämään meluhaittoja, mistä yritys saikin nimensä: Meluton. Ja vielä tänäkin päivänä, nimemme toimii meluntorjuntaratkaisuidemme suoraselkäisenä lupauksena.

Sertifikaatit
Ota yhteyttä